Asiakkuusmarkkinointi on uusien kohderyhmien etsimistä, löytämistä, vakuuttamista ja sitouttamista. Se on asiakkaiden tarpeiden tunnistamista ja näihin tarpeisiin vastaamista kohdennetulla markkinoinnilla. Siksi asiakkuusmarkkinointi on myös hyvää asiakkuuden hoitoa. Mitä paremmin asiakkaan tarpeisiin onnistutaan reagoimaan, sitä halukkaampi hän on ostamaan. Asiakkuusmarkkinoinnin/asiakassuhdemarkkinoinnin/suoramarkkinoinnin käytetyimpiä keinoja ovat painettu ja digitaalinen asiakasviestintä, uutiskirjekonseptit, kanta-asiakasohjelmat, lojaliteettiohjelmat, sosiaalisen median kanavat ja niiden sisällöntuotanto. Myös myyjien asiakkuudenhoito-ohjelmat, myyjäkilpailut ja myynnin tuki- ja presentointimateriaalit voidaan lukea asiakkuusmarkkinoinnin piiriin.

Kohderyhmistä suosittelijoita viraalilla

Kysymys on oikeanlaisesta viestinnästä oikealle kohderyhmälle. Toimivalla asiakkuusmarkkinoinnilla kasvatetaan niin kertaostosta kuin ostouseutta eli kehitetään lojaliteettia. Tehokkaimmillaan kohdistettu markkinointi tekee asiakkaista suosittelijoita, jotka levittävät viestiä eteenpäin omille tutuilleen ja nämä edelleen eksponentiaalisesti entistä laajemmalle joukolle potentiaalisia asiakkaita. Tätä kutsutaan myös nimellä viraalimarkkinointi. Hallittu suosittelumarkkinointikampanja on yksi nopeimmin ja tehokkaimmin toimivista markkinoinnin toimenpiteistä. Viraalimarkkinoinnista meillä Smoyssa on vuosien varrelta lukuisia onnistuneita ja palkittuja kampanja-esimerkkejä.

Kokemuksella on merkitystä

Smoy on muuten Suomen ensimmäinen asiakkuusmarkkinointiin erikoistunut mainostoimisto, jossa on tehty myyntiin tähtääviä mainonnan konsepteja ja kampanjoita jo vuodesta 1980. Aiemmin myynnillisistä, mitattavista kampanjoista puhuttiin suoramarkkinointina. Vaikka moni asia on vuosien kuluessa muuttunut, toimii hyvin rakennettu suostuttelu tänäkin päivänä. Tärkeää on osata puhutella vastaanottajaa oikealla sävyllä ja tyylilajilla niin kiinnostavasti ja vakuuttavasti, että hän päättää toimia tavoitteiden mukaan. Meillä Smoyssa on kosolti kokemusta ja vahvat näytöt siitä, kuinka kampanjat viedään maaliin.

Kanta-asiakasohjelmat, markkinoinnin automaatio ja sisällöntuotanto

Suunnittelemme asiakasdialogin ja lojaliteetin kasvattamiseen huolella mietittyjä asiakkuuskonsepteja ja kanta-asiakasohjelmia. Ideoimme kanta-asiakasohjelmiin brändiä tukevia ja myyntiä aktivoivia kampanjoita uusiasiakashankintaan hyödyntäen niin painettua kuin digitaalista kanavavalikoimaa. Markkinoinnin automaatio ja sen toteutusta tukevat teknologiat ovat uusin tapa tehdä tavoitteellista asiakkuusmarkkinointia. Markkinoinnin automaatiota tai sen kustannuksia on turha pelätä. Sitä varten ei aina tarvitse suuria teknisiä investointeja vaan voimme aloittaa sen myös uutiskirje-teknologoiden päälle rakennetuilla ajastetuilla toimenpiteillä. Kannattaa myös muistaa että teknologia ei yksin automatisoi markkinointia, vaan merkittävä osa markkinoinnin automaation toteuttamisesta on sisällön suunnittelua ja tuotantoa. Sisällön suunnittelussa kannattaa heti automatisointiprojektin alussa turvautua markkinoinnin ammattilaisen apuun.

Some-markkinointi

Sosiaalisen median kanavat ovat entistä tärkeämmässä asemassa markkinoinnin, suosittelun ja asiakasdialogin kannalta. Sinun tulee tietää missä kanavissa asiakkaasi liikkuvat ja mitä kanavaa käyttäen he haluavat olla yhteydessä sinuun. Usein some-kanavien ylläpitovastuu on yrityksissä valitettavasti henkilöllä jonka tehtäväkuva tai osaaminen ei välttämättä tue tämän tärkeän markkinointikanavan täydellistä hyödyntämistä. Facebookin, Instagramin, Twitterin, LinkedIn, Snapchatin ja aina vaan uusien some-kanavien ymmärtäminen vaatii aktiivista läsnäoloa ja some-markkinoinnin kokemusta. Meille voit halutessasi vaikka ulkoistaa asiakasdialogin uutiskirjeineen ja some-sisällöntuotantoineen, tai vain pyytää some-konseptin suunnittelua. Suunnittelemme sinulle vuosikellon ja toimenpidekalenterin jonka mukaan tuotamme aktiivisesti vaihtelevaa sisältöä, kuvia, nostoja ja kampanjoita käytössäsi oleviin kanaviin.

Ota yhteys, tarvitsetpa sitten minkälaista apua tahansa asiakkuuksiesi hallintaan tai lisämyyntiin.