Digitaalisuus on elämää, maailmaa ja markkinointiviestintää. Enää ei ole markkinointia ja digiä – se kaikki on yhtä.

Digitaaliset kanavat ja keinot ovat tärkeä osa asiakasprojektejamme lähes aina. Tyypillisiin projekteihin Smoyssa kuuluvat verkkosivustojen ja kampanjasivujen suunnittelu ja tekninen toteutus, display-mainonta, sosiaalisen median kampanjat, sähköpostimarkkinointi ja sähkoiset tiedotteet. Hakukoneoptimointi, Google-mainonta ja optimointi ovat arkeamme, samoin kuin saavutettavuus, käytettävyys ja GDPR.

Verkkosivustoja moneen tarpeeseen

Yhdelläkään asiakkaallamme ei ole samanlaiset verkkosivut. Jokaisella yrityksellä, toimialalla ja tuotteella on osin erilaiset tarpeet nettisivujen toiminnallisuuden suhteen. Tarpeet tulee tiedostaa ja tutkia. Haastamme ja autamme asiakkaitamme löytämään oikeat, konkreettiset tavoitteet ja kohderyhmät.

Yksinkertaisimpienkin sivustojen taustalle tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja ja toimintoja, sekä tietoa mm. mobiili- ja hakuoptimoinnista sekä tietoturvalainsäädännöstä. Jotta sivustoprojekti valmistuu ajallaan ja viimeistellään loppuun asti, työhön tarvitaan vankkaa kokemusta. Meillä sitä löytyy.

Tekniikka on joskus mutkikasta, mutta sillä emme rasita asiakkaitamme. Omien web-kehittäjien lisäksi meillä on luotettava verkosto eri tekniikoihin erikoistuneista toteuttajista ja digitoimistoista, jotta voimme löytää aina parhaan ja budjettiin sopivimman ratkaisun. Asiakkaalle verkkosivuston rakentaminen on huomattavasti mukavampaa, kun prosessia ohjaa tuttu mainostoimistokumppani iloisesti suomenkielellä.

Markkinointiympäristön ymmärrys ja analysointi

Digitaalisuus ei ole itseisarvo. Digitaalisuus on toisaalta kokoelma yksittäisiä markkinoinnin keinoja, toisaalta kaikkea tekemistä läpileikkaava, jatkuvassa muutoksessa oleva ilmiö.

Jotta voisi ymmärtää digitaalisuutta, on ymmärrettävä muutakin markkinointia. Tehokkaiden kampanjoiden taustalla on älyä ja kokemusta markkinointiympäristöstä ja siitä, että tavoitteet voidaan saavuttaa erilaisilla toimenpiteillä. Eri kanavien käytössä ja kohderyhmien tavoittamisessa on oltava perspektiiviä ja kokonaisymmärrystä, jotta osaa tehdä oikeat panostukset.

Kokemuksemme näkyy siinä, että emme tarjoa patenttiratkaisuja. Joskus vastaus ei löydykään suuremmasta hakukonemarkkinointibudjetista, vaan viestin kirkastamisesta. Ratkaisu saattaa myös löytyä asiakkaan sisällöntuotannon prosessin tukemisesta, kohderyhmien karsimisesta, automaatiosta tai osaamisen kasvattamisesta. Siksi olemme konsultoiva kumppani, joka haastaa asiakkaita siihen, ettei tyydytä ensiksi mieleen juolahtaviin ratkaisuihin, vaan etsitään oikeat vastaukset – ja ihan ensin ne oikeat kysymykset.

Meillä Smoyssa on vahva osaaminen ja näkemys digitaalisuudesta jokaisella tekijällä. Sen lisäksi meillä on syvää erikoisosaamista usealta osa-alueelta. Emme kuitenkaan usko kaikkitietävyyteen, joten meillä on myös vahva yhteistyökumppaniverkosto mainostoimistojen palvelemiseen erikoistuneista digitoimistoista ja alan ammattilaisista.

Räätälöimme kokonaisuuden teknistä tuotantoa myöten aina asiakkaamme tavoitteiden ja budjetin mukaisesti. Pystymme kertomaan hankalatkin tekniset toteutukset ja prosessit sinulle selkokielisesti.

Display, banneri, digiscreen ja videot

Toimimme tiiviissä yhteistyössä eri mediatalojen kanssa ja autamme sinua mm. display-mainonnan ostamisessa (perinteiset ja retargeting-kampanjat sekä ulkomainonnan digiscreenit). Mietimme yhdessä tarpeet ja kohderyhmät ja kartoitamme sinulle eri medioiden parhaimmat räätälöidyt avaimet käteen -ratkaisut. Suunnittelemme ja tuotamme myös kustannustehokkaasti kampanjaa varten tarvitsemasi display- ja videoaineistot.

Hakukoneoptimointi ja Google Ads

Hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta ovat pitkäjänteistä tekemistä, jossa yhteistyökyky ja asiantuntemus punnitaan. Yhteistyö lähtee tukevan pohjan rakentamisesta. Pohjatöinä varmistamme verkkosivustosi toimivuuden teknisesti, sisällöllisesti ja käytettävyydeltä, jotta tehokas optimointi ja kampanjointi saa tuloksia aikaan.

Sisällöntuottajamme ja suunnittelijamme seuraavat kampanjoita jatkuvasti ja optimointia tehdään koko ajan. Siten varmistumme, että budjettia ei tuhlata ja että kaikki tilaisuudet käytetään hyväksi. Raportoimme tekemisestämme säännöllisesti ja ymmärrettävästi. Pitkäjänteinen optimointi ja hakukonekampanjointi tuottaa jatkuvasti paranevia tuloksia.

Some, YouTube ja suosittelukampanjat

Suosittelu on yksi vahvimmista markkinoinnin välineistä. Suositteluja kuluttaja hakee sosiaalisesta mediasta, vaikuttajilta ja YouTubesta. Arvokas, aito sisältö markkinoinnilla tuettuna leviää kuluttajalta toiselle. Some antaa usein myös yritykselle kasvot ja puhaltaa keskustelun henkiin.

Tuotamme sisältöjä somekanaviin ja ylläpidämme asiakkaidemme sosiaalisen median sivustoja. Sisällöntuotannosta tulee iloinen asia, kun ei itse tarvitse stressata jatkuvista Facebook-postauksista, vaan käsikirjoittamisen, editoinnin ja julkaisun voi jättää ammattilaisen hoidettavaksi.

Sosiaalinen media on myös oikein käytettynä arvokas alusta kampanjoille, etenkin kun kanavat ovat elossa ja hyvin hoidettuja.

Somesisällön lisäksi suunnittelemme tehokasta Facebook- ja Instagram-mainontaa. Mediatilan ostot hoituvat näppärästi suoraan meidän kauttamme, mikä tehostaa kampanjointia ja antaa mahdollisuudet nopeaan reagointiin.

Olemme apunasi kaikissa digitaalisen markkinoinnin kanavissa. Kysy lisää ja me selvitämme.