Osana suunnittelemaamme markkinointiviestintää hyödynnämme lähes aina digitaalisia kanavia ja keinoja. Tyypillisiin projekteihin Smoyssa kuuluvat verkkopalveluiden ja kampanjasivujen suunnittelu ja tekninen toteutus, sähköpostimarkkinointi, sähkoiset tiedotteet (ePressi), display-mainonta ja sosiaalisen median kampanjat. Yhtä lailla kauttamme hoituvat myös mobiilimarkkinointikampanjat, hakukoneoptimointi, Google AdWords -hakusanamainonta, retargetointi sekä tuoreimmista ratkaisuista natiivimainonta ja markkinoinnin automaatio.

Verkkosivustoja moneen tarpeeseen

Yhdelläkään asiakkaallamme ei ole samanlaiset verkkosivut. Tämä kertoo siitä että jokaisella yrityksellä, toimialalla ja tuotteella on erilaisia tarpeita nettisivujen toiminnallisuuden suhteen. Siksi emme suosittele rakentamaan yrityksen verkkosivuja standardiratkaisuja tarjoavalta toimijalta tai veljenpojalta joka osaa vähän koodata. Yksinkertaisimpienkin sivustojen taustalle tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja ja toimintoja, sekä tietoa mm. mobiili- ja hakuoptimoinnista sekä tietoturvalainsäädännöstä. Kokemattoman toimijan kanssa sivustoprojektista voi harmillisesti tulla turhan pitkä ja hankala palapeli. Meillä Smoyssa on vuosien kokemus sekä verkkosivustojen suunnittelusta että teknisistä toteutuksista. Ja me tiedämme että yksi koodari ei pysty palvelemaan kaikkia mahdollisia tarpeita. Siksi meidän omien web-kehittäijien lisäksi meillä on luotettava verkosto eri tekniikoihin erikoistuneista toteuttajista ja digitoimistoista jotta voimme löytää aina sen parhaan ratkaisun. Asiakkaalle verkkosivuston rakentaminen on huomattavasti mukavampaa kun prosessia ohjaa tuttu mainostoimistokumppani selkokielellä.

Digitaalisen markkinointiympäristön ymmärrys ja analysointi

Ideoidessamme asiakkaille erilaisia ratkaisuja on kaiken ytimessä tarveharkinta – kampanjalle asetetut tavoitteet sekä viesti, joka kohderyhmälle halutaan välittää. Digitalisen markkinoinnin kenttä kasvaa koko ajan, mutta digitaalisuus ei sinänsä ole itseisarvo, eikä kaikkea ei ole useinkaan tarpeen ottaa käyttöön, varsinkaan kerralla. Taustalla on hyvä olla sitä paljon puhuttua älyä sekä kokemusta eri kanavien toimivuudesta. Uusien teknisten investointien, kuten esim. markkinoinnin automaation välineiden, lisäksi tarvitaan osaamista markkinoinnin prosessien ja sisällön luomiseksi. Siksi tarjoamme asiakkaillemme mielellämme apua digitaalisten kanavien kehittämiseen myös konsultoivassa roolissa.

Digitaalisen asiantuntemuksen ja omien web-suunnittelijoiden lisäksi meillä Smoyssa on vahva yhteistyökumppaniverkosto mainostoimistojen palvelemiseen erikoistuneista digitoimistoista ja alan ammattilaisista. Räätälöimme kokonaisuuden teknistä tuotantoa myöten aina asiakkaamme tavoitteiden ja budjetin mukaisesti. Ja pystymme kertomaan hankalatkin tekniset toteutukset ja prosessit sinulle selkokielisesti.

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio terminä kuulostaa houkuttelevalta, mutta ennen kalliin järjestelmän hankintaa kehotamme syventymään prosessin tarpeisiin ja tavoitteisiin huolella. Joskus mittava investointi automatisointiin kannattaa mutta usein kustannustehokkainta on lähteä rakentamaan kokonaisuutta askel kerrallaan. Yksinkertaisimmillaan markkinoinnin automaatio voi olla vaikka uutiskirjetilaus, joka käynnistää viestisarjan, jonka yksinkertaisena tehtävänä on tilaajien ohjaaminen kanta-asiakkaiksi. Automatisointi tarkoittaa aina siihen perehtynyttä suunnittelua ja sisältötuotantoon panostamista. Pelkällä tekniikalla ei markkinointia automatisoida.

Edellä mainitun esimerkin mukaan voidaan ottaa hakukonemarkkinointia, jossa mainoksia räätälöidään useilla erilaisilla viestikärjillä. Näin saadaan kiinnostuneet henkilöt jaettua tavallista käytäntöä yksilöllisemmille laskeutumissivuille ja markkinointirekisteriin kerättyä merkityksellisiä faktoja yksittäisten asiakkaiden profilointia varten. Myös kaikki muut digitaalisissa kanavissa olevat toimenpiteet voidaan valjastaa osaksi markkinoinnin automaatio -prosessia. Tärkeää on, että jokainen askel mitataan ja analysoidaan jotta ne tehostavat markkinointia konkreettisesti.

Display/banneri, digiscreen ja videot

Toimimme tiiviissä yhteistyössä eri mediatalojen kanssa ja pystymme auttamaan sinua mm. display-mainonnan ostamisessa (targeting- ja re-targeting-kampanjat sekä ulkomainonnan digiscreenit). Voimme yhdessä miettiä tarpeet ja kohderyhmät ja kartoittaa sinulle sen jälkeen eri medioiden parhaimmat räätälöidyt avaimet käteen -ratkaisut. Suunnittelemme ja tuotamme myös kustannustehokkaasti kampanjaa varten tarvitsemasi display- ja video-aineistot.

Hakukone-optimointi ja Google AdWords

Voimme käydä läpi verkkosivustosi hakukone-optimointitarpeet ja muokata olemassa olevan sivustosi hakukone-ystävälliseksi. Tämän teemme luonnollisesti aina kun suunnittelemme nettisivuja ja sen tekstejä alusta alkaen. Kun sivustosi on optimoitu hakukone-ystävälliseksi, on mahdollista lisätä yrityksesi ja tuotteidesi löydettävyyttä Google AdWords -mainonnalla. Sisällöntuottajamme aktivoi ja seuraa silloin hakusanamainontaa ja sivustosi näkyvyyttä Googlessa esim. kuukausitasolla sovitun budjetin ja tavoitteiden mukaisesti.

Viraali, YouTube ja suosittelukampanjat

Suosittelu on yksi vahvimmista markkinoinnin välineistä. Viraali-kampanja ymmärretään usein YouTube-kanavaan ladatuksi videoksi jolle henkeä pidätellen odotetaan tuhansia katselijoita. Sekin onnistuu jos video on kiinnostava ja kanava on suunniteltu analyyttisesti tavoitteiden mukaan. Voimme auttaa sinua oman YouTube-kanavan määrittelyssä, perustamisessa ja videomateriaalin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Viraalimarkkinoinniksi lasketaan myös sähköpostin ja muiden tukimedioiden avulla startattu kohdistettu suosittelu/digi-kampanja, jossa hyödynnetään asiakkaan ja mahdollisten kumppanien markkinointirekisteriä. Me olemme Smoyssa lukuisia kertoja menestyksellisesti hyödyntäneet sähköposti-viraalia verkkokaupan aktivoinnissa, markkinointilupien keräämisessä ja uusasiakashankinnassa. Vaikka sähköpostiviraalin kontaktimäärät ovat huippuvuosien tuloksista laskeneet, toimii se edelleen määrätyissä kohderyhmissä ennätyksellisen hyvin.

Olemme apunasi kaikissa digitaalisen markkinoinnin kanavissa. Kysy lisää ja me selvitämme.