Graafisen ilmeen suunnittelulla tarkoitetaan yleensä logon ja yritysilmeen luomista tai uusimista sekä graafista ohjeistoa markkinoinnin jatkokäyttöä varten. Hyvin suunnitellun visuaalisen identiteetin päälle rakennetaan myös nettisivut ja kaikki muut markkinointiviestinnän toimenpiteet. Perussuunnittelun apuna käytämme usein kohdennettua tutkimus- ja workshop-tietoa. Graafinen suunnittelu, visuaalisuus, on myös osa markkinointitoimenpiteiden kokonaisuutta, jokaista markkinointiviestinnän kampanjaa.

Moderni yritysilme

Suosittelemme yritysilmeen, tuotemerkin ja pakkausten kriittistä tarkastelua säännöllisin väliajoin. Brändin jatkuvuuden tärkeydestä huolimatta ne eivät saisi jämähtää paikalleen viestimään vanhoja asioita. Onnistuakseen puhuttelemaan modernia kuluttajaa tulisi graafisen ilmeen elää hienovaraisesti ajassa. Visuaalinen ilme, kuvamaailma, värit ja fontit luovat ensimmäisen mielikuvan yrityksestä, tuotteesta ja brändistä. Tavoitteena on tietysti viestiä positiivisia asioita kuten vaikkapa: raikas, moderni, uskottava, luotettava, sympaattinen, dynaaminen, ammattimainen. Sinun yritys- tai tuote-identiteettiin liitettävät adjektiivit ja attribuutit mietimme aina yhdessä ja tarvittavan ajan kanssa. Meillä on myös mahdollisuus tehdä ennakkotutkimusta ja esitestausta brändisi mielikuvista perussuunnittelun ja näkemysten tueksi. Ensivaikutelma on usein ratkaiseva ja graafisen ilmeen kanssa eletään vuosia eteenpäin.

Graafinen ohjeisto auttaa arjessa

Vanhan yritysilmeen päivittämisessä tähän päivän ei välttämättä ole kyse isosta muutoksesta, ja usein puhutaankin ennemmin evoluutiosta tai freesauksesta. Ilmeen voi uudistaa myös ilman logo-uudistusta, jolloin keskitymme muuhun visuaaliseen viestintään, kuten kuvamaailmaan, fontteihin, infograafeihin ja värien käyttöön. Silloin meidän tehtävänä on suunnitella sinulle selkeä graafinen ohjeisto jonka avulla oma organisaatiosi pystyy toimimaan myös itsenäisesti. Ohjeiston tehtävänä on helpottaa omien ja mainostoimistosi graafisten suunnittelijoiden työtä heidän soveltaessaan visuaalista ilmettä eri aineistoihin jatkossa. Suunnittelemme Smoyssa jatkuvasti graafisia ohjeistoja kaiken kokoisille brändeille sekä B2B- ja B2C-markkinoilla toimiville yrityksille. Yksinkertaisimmillaan graafinen ohjeisto sisältää selkeät ohjeet logosta, väreistä, fonteista sekä esimerkkitaitot käyntikortista, kirjelomakkeesta ja power point -esityksestä asiakkaan käyttöön.

Aineiston tuotanto varmoissa käsissä

Markkinoijan arkeen kuuluu paljon erilaisten materiaalien tuotantoa, jossa kokenut ja tarkkasilmäinen tuotantotiimimme on mielellään apunasi. Mainostoimistona tarjoamme useimmille asiakkaillemme täyden palvelun mainonnan konseptoinnista ja kampanjasuunnittelusta painetun ja digitaalisen aineiston tuotantoon sekä paino- ja mediayhteyksiin asti. Toimimme tarvittaessa myös puhtaasti tuotantoapuna materiaalien päivitystöissä, ylläpidossa ja painokuntoon laitossa. Meillä on asiakkaita, joiden luotettavana kumppanina olemme jo pitkään huolehtineet siitä, että meiltä löytyvät aina viimeisimmät painokelpoiset originaali-aineistot. Näin saamme hoidettua päivitykset mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti, eikä asiakkaan tarvitse huolehtia aineistojen arkistoinnista.