Hyllyn päädyssä punnitaan, onko markkinointisi ollut tehokasta. Se on viimeinen hetki vaikuttaa ostopäätökseen.

Jakelutiemarkkinointi on se osa brändin markkinoinnista, jonka tehtävänä on sytyttää ostajan lamppu konkreettiseksi ostotoimenpiteeksi ostopaikalla, kaupassa. Myymälä on vahva media, josta matka maksamiseen on enää metrejä. Kuluttaja ei silti useinkaan huomaa toimivansa jakelutiemarkkinoinnin ohjaamana asioidessaan ruoka- tai vaateostoksilla tai tavarataloissa.

Kohderyhmänä shopper

Kuten kaikki markkinointi, myös jakelutie rakentaa brändiä. Tärkeää on pitää mielessä se, mikä brändissä on kaikkein relevanteinta niin ostajalle kuin kuluttajalle, vaikka nämä eivät ole välttämättä yksi sama henkilö. Parhaimmillaan jakelutiemarkkinointi on silloin, kun sitä toteutetaan jatkuvana prosessina ja kokonaisuutena, jossa on muitakin vaikuttamisen paikkoja kuin itse myymälä.

Ostopolku

Koko ostopolun hallinta tekee markkinoinnista intensiivistä ja tehokasta. Ammattilaisina me autamme hahmottamaan kaikki ne kohtaamispisteet, joissa ostaja tekee kartoitusta ostopäätöksensä tueksi. Esimerkiksi sähköiset kanavat ovat tärkeässä roolissa tuote- ja hintavertailuja tehtäessä, mutta myös netin vertaisryhmien kokemuksilla ja arvosteluilla on suuri merkitys. Omien ystävien suosittelun painoarvo on mittaamaton.

Meillä Smoyssa on pitkä kokemus jakelutiemarkkinoinnin kampanjoista päivittäis- ja kulutustavaramarkkinoiden parissa sekä kampanjoiden jalkauttamisesta myymälöihin ja ketjuihin. Tehokkaalla tiedottamisella myymälän henkilökunnalle on oleellinen merkitys kampanjan onnistumiselle. Siksi huolehdimme myös selkeistä kampanjainfoista sekä kaupan väen motivoinnista mahdollisine innostavine myyntikilpailuineen.

Otamme tuotteesi jakelutiemarkkinoinnin pitkäjänteisenä haasteena ensikohtaamisesta aina uusintaostoon ja suositteluun asti. Tavoitteemme on suunnitella brändillesi kuluttajaviestintää, joka saa ostoskärryt täyttymään ja kassakoneet laulamaan.